Skelb

 Skaitytuvas 20160601

Skaitytuvas 20160601 2

Skaitytuvas 20160601 3

Skaitytuvas 20160601 4

 

 

 

 

MOKESTIS UŽ VAIKŲ UGDYMĄ


Vadovaujantis Plungės rajono savivaldybės tarybos 2015-03-26 sprendimu Nr.T1-59 „Dėl
Plungės rajono savivaldybės švietimo įstaigų teikiamų paslaugų kainų patvirtinimo ir kai kurių
savivaldybės tarybos sprendimų pripažinimo netekusiais galios“ ir Plungės Mykolo Oginskio meno
mokyklos direktorės 2015-04-02 įsakymu Nr.V-15 „Dėl mokesčio už vaikų ugdymą tvirtinimo“,
nuo 2015-04-01 patvirtinta:
1. Mokestis už vaikų ugdymą – 14,5 eurų per mėnesį
2. Mokestis už išplėstinio ugdymo programą – 17,40 eurų per mėnesį.
3. Atleisti mokyklos tarybos sprendimu labai gerai besimokančius našlaičius ir itin gabius
vaikus nuo mokesčio už mokslą pagal mokyklos patvirtintą tvarką – iki 10% bendro
besimokančiųjų skaičiaus.
Mokestis už mokslą mokamas banke ar internetu
Mokėjimo kvitelyje būtina įrašyti:
*Mykolo Oginskio meno mokykla, įm.kodas 191816128
*Atsiskaitomoji sąskaita LT634010043000050168, bankas DNB
*Mokinio vardas, pavardė ir mokytojo pavardė (būtinai)
Mokestis už mokslą - 14,50 eurų per mėnesį
Išplėstinio ugdymo mokiniams – 17,40 eurų per mėnesį
Mokestis už mokslą turi būti sumokėtas iki einamo mėnesio 25d.
Mokestis už mokslą tėvų pageidavimu gali būti sumokėtas už kelis mėnesius, pusmetį ar už
visus mokslo metus.
Informacija teikiama: tel. 72472 , 58871, mob.tel. 8 615 18077

 

PATVIRTINTA
Plungės Mykolo Oginskio
meno mokyklos direktoriaus
2011-08-24 įsakymu Nr.V-77


PAMOKŲ LAIKAS


12.30 - 13.15 10 min. pertrauka
13.25 - 14.10 „ „
14.20 - 15.05 „ „
15.15 - 16.00 15 min. pertrauka
16.15 - 17.00 10 min. pertrauka
17.10 - 17.55 „ „
18.05 - 18.50 „ „
19.00 - 19.45