SVEIKINIMAS

 

 

 

Skelbimas pri Śmimui 2017 2018 ŌĆō kopija 1

 

  

 

 

 

 

Gerb. Tėveliai,

maloniai prašome skirti

Plungės Mykolo Oginskio meno mokyklai

2 % gyventojų pajamų mokesčio.

Mokyklos įm. kodas 191816128,

adresas – Laisvės g. 69, Plungė.

Mokestį galima pervesti iš mokyklos internetinės svetainės  www.oginskiomenomokykla.lt  skyrelyje

„Parama mokyklai 2%“

Nuoširdžiai dėkojame.

 

 

INFORMACIJA TĖVAMS

Dėl mokesčio už mokslą lengvatų

Vadovaujantis Plungės rajono savivaldybės tarybos 2014-10-30 sprendimu Nr.T1-292 „Dėl mokesčio už vaikų ugdymą Plungės rajono savivaldybės meno mokyklose nustatymo“, atleisti nuo mokesčio už mokslą labai gerai besimokančius našlaičius ir itin gabius vaikus pagal įstaigos patvirtintą tvarką.

Išimties tvarka, mokyklos tarybos sprendimu, gali būti sumažintas mokestis už mokslą ypač sudėtingomis materialinėmis sąlygomis gyvenantiems vaikams, pateikus įrodančius dokumentus:

  1. Motyvuotą prašymą.
  2. Pažymą apie šeimos sudėtį.
  3. Pažymą apie tėvų atlyginimus arba pažymą iš Darbo biržos
  4. Pažymas apie gaunamus alimentus ir už vaikus gaunamas socialines pašalpas.
  5. Jei vienas iš tėvų miręs, ar tėvai išsituokę - mirties ar ištuokos liudijimo kopiją.
  6. Neįgalumo pažymėjimo kopiją (jei turi neįgalumą).

                                                  Direktorė

 

 

 

 

 

 

 Skaitytuvas 20160601

Skaitytuvas 20160601 2

Skaitytuvas 20160601 3

Skaitytuvas 20160601 4

 

 

 

 

MOKESTIS UŽ VAIKŲ UGDYMĄ


Vadovaujantis Plungės rajono savivaldybės tarybos 2015-03-26 sprendimu Nr.T1-59 „Dėl
Plungės rajono savivaldybės švietimo įstaigų teikiamų paslaugų kainų patvirtinimo ir kai kurių
savivaldybės tarybos sprendimų pripažinimo netekusiais galios“ ir Plungės Mykolo Oginskio meno
mokyklos direktorės 2015-04-02 įsakymu Nr.V-15 „Dėl mokesčio už vaikų ugdymą tvirtinimo“,
nuo 2015-04-01 patvirtinta:
1. Mokestis už vaikų ugdymą – 14,5 eurų per mėnesį
2. Mokestis už išplėstinio ugdymo programą – 17,40 eurų per mėnesį.
3. Atleisti mokyklos tarybos sprendimu labai gerai besimokančius našlaičius ir itin gabius
vaikus nuo mokesčio už mokslą pagal mokyklos patvirtintą tvarką – iki 10% bendro
besimokančiųjų skaičiaus.
Mokestis už mokslą mokamas banke ar internetu
Mokėjimo kvitelyje būtina įrašyti:
*Mykolo Oginskio meno mokykla, įm.kodas 191816128
*Atsiskaitomoji sąskaita LT634010043000050168, bankas DNB
*Mokinio vardas, pavardė ir mokytojo pavardė (būtinai)
Mokestis už mokslą - 14,50 eurų per mėnesį
Išplėstinio ugdymo mokiniams – 17,40 eurų per mėnesį
Mokestis už mokslą turi būti sumokėtas iki einamo mėnesio 25d.
Mokestis už mokslą tėvų pageidavimu gali būti sumokėtas už kelis mėnesius, pusmetį ar už
visus mokslo metus.
Informacija teikiama: tel. 72472 , 58871, mob.tel. 8 615 18077

 

PATVIRTINTA
Plungės Mykolo Oginskio
meno mokyklos direktoriaus
2011-08-24 įsakymu Nr.V-77


PAMOKŲ LAIKAS


12.30 - 13.15 10 min. pertrauka
13.25 - 14.10 „ „
14.20 - 15.05 „ „
15.15 - 16.00 15 min. pertrauka
16.15 - 17.00 10 min. pertrauka
17.10 - 17.55 „ „
18.05 - 18.50 „ „
19.00 - 19.45