PLUNGĖS MYKOLO OGINSKIO MENO MOKYKLOS MOKINIŲ ELGESIO TAISYKLĖS

1. Mokausi: mokymasis yra mano, o ne mokytojų ar tėvų atsakomybės reikalas, todėl gerbiu pasirinktą mokymosi vietą ( mokyklą ) ir garbingai laikausi šių įsipareigojimų:
• neateinu į pamoką nepasiruošęs be pateisinamos priežasties, atsinešu pamokai reikalingas priemones;
• nepraleidžiu pamokų be pateisinamos priežasties;
• nevėluoju į pamoką be pateisinamos priežasties;
• pamokos metu laikausi mokytojo nustatytos tvarkos, kalbu tik gavęs mokytojo leidimą, nesinaudoju mobiliojo telefono paslaugomis per pamoką.

2. Nesukeliu grėsmės:
• žinau ir laikausi saugaus elgesio taisyklių mokykloje ir jos teritorijoje;
• laikausi visų sveikatai ir saugumui užtikrinti reikalingos tvarkos: nekeliu triukšmo, nežaidžiu pavojingų žaidimų, nesinešioju grėsmę keliančių daiktų;
• jokioje situacijoje nesiimu smurto prieš kitą žmogų;
• stengiuosi būti supratingas ir geranoriškas, padedu mažesniam, silpnesniam už save.

3. Elgiuosi pagarbiai:
• laikausi tylos, netrukdau dirbti ir mokytis kitiems;
• pagarbiai elgiuosi su mokytojais, aptarnaujančiu personalu, svečiais ir mokslo draugais;
• įsiklausau į mokytojo nurodymus;
• konfliktus sprendžiu paisydamas pagarbos kitiems;
• į mokyklą ateinu tvarkingai, nešokiruojančiai apsirengęs ir susišukavęs;
• kultūringai elgiuosi mokyklos kavinėje - nesistumdau eilėje, pagarbiai elgiuosi su kavinės darbuotojomis, nestumdau kėdžių ir stalų, pavalgęs nunešu indus į plovyklą.

4. Tausoju mokyklos turtą:
• tausoju ir saugoju mokyklos inventorių, muzikos instrumentus, mokymo priemones, koncertinius rūbus;
• laikausi tvarkos - įeidamas į mokyklą švariai nusivalau batus, nešiukšlinu, neteršiu, surenku šiukšles, sudraudžiu šiukšlintojus;
• išeidamas iš klasės užgesinu šviesą, pagal paskirtį, taupiai, naudoju elektros energiją, vandenį;
• tausoju mokyklos bibliotekos knygas, laiku atsiskaitau su biblioteka;
• atlyginu tyčia ir netyčia mokyklos pastatui, daiktams padarytą žalą.

5. Kultūringai ir saugiai elgiuosi mokyklos kieme:
• einu į kiemą tik per pertrauką, žaidžiu nepavojingus nei sau, nei kitiems žaidimus;
• nemindžioju žolės, gėlynų, nelaužau medelių;
• nešiukšlinu kiemo, palangių, laiptinių;
• nežaidžiu ir nebėgioju mokyklos mašinų stovėjimo aikštelėje;
• po pamokų saugiai, neišdykaudamas laukiu transporto vykti namo.

6. Gerbiu ir didžiuojuosi savo Plungės Mykolo Oginskio meno mokykla, savo miestu Plunge:
• atstovaudamas savo mokyklą, koncertuodamas visuomenei, būdamas viešose vietose stengiuosi elgtis taip, kad būčiau vertas šios mokyklos vardo;
• jaučiuosi atsakingas už savo miesto Plungės kultūrinį įvaizdį, stengiuosi būti pavyzdingu Plungės miesto piliečiu.

Svetainė naudoja „sesijos“ (angl. session cookies) slapukus – tai laikini failai, saugomi galutinio paslaugos naudotojo įrenginyje ir ištrinami tuomet, kai naudotojas atsijungia, palieka svetainę arba išjungia naršyklę.