MOKYKLOS SAVIVALDA  
MOKYKLOS TARYBA  
Pirmininkas Dileta Montvilienė
Nariai:  
                               tėvai:  
  Roma Šalvienė
  Artūras Šinkūnas
                             mokytojai:  
                               Judita Stankutė
  Živilė Meištininkienė
  Giedrius Zaborskis
                            darbuotojai:                        
  Judita Petrikienė
   
 
DIREKCINĖ-METODINĖ TARYBA  
                 Direktorė  Rita Urniežienė
                 Direktorės pavad.ugdymui Dalia Stasikėlienė
               Skyrių   vedėjai: Danguolė Viržintienė
  Daiva Šimkienė
  Asta Žebrauskienė
  Laima Jundulienė
  Jūratė Zubienė
  Irena Bakanauskienė
  Vidmantas Lūža
  Artūras Urniežius
  Živilė Meištininkienė
  Giedrius Zaborskis
   
MOKYTOJŲ TARYBA direktorė
  direktorės pavaduotoja ugdymui
  mokyklos mokytojai