PEDAGOGŲ ATESTACINĖ KOMISIJA  
Pirmininkas Rita Urniežienė
   
Švietimo skyriaus atstovas:  
  Gintautas Rimeikis
Nariai:  
                               Dalia Stasikėlienė
                               Valdas Simutis
  Loreta Vaitkutė
  Jūratė Jonauskienė
  Irena Urbonienė