bendra

PLUNGĖS MYKOLO OGINSKIO MENO MOKYKLA MOKYTOJAI

Mokytojo vardas, pavardė Pareigos Kvalifikacinė kategorija
Jurgita Arlauskienė choro mokytoja vyr. mokytoja
Aliona Alminienė fortepijono mokytoja, koncertmeisterė mokytoja metodininkė
Arnualda Armalienė smuiko mokytoja mokytoja metodininkė
Irena Bakanauskienė choro mokytoja mokytoja metodininkė
Valentina Balčiauskienė pasirenkamo instr. mokytoja, koncertmeisterė vyr. mokytoja
Žermena Kressin violančelės mokytoja mokytoja
Romena Bernotienė fortepijono mokytoja, koncertmeisterė mokytoja metodininkė
Aida Brazdeikienė choreografijos mokytoja vyr. mokytoja
Povilas Budginas akordeono mokytojas mokytojas metodininkas
Edita Rimeikytė choreografijos mokytoja mokytoja
Rita Džiaugienė akordeono, pasirenk. insrt. mokytoja, koncertmeisterė vyr. mokytoja
Silva Galvadiškytė dailės mokytoja mokytoja metodininkė
Violeta Gaubytė smuiko mokytoja vyr. mokytoja
Paulius Lygnugaris trimito, tenoro, trombono mokytojas
Danutė Gelčinskienė pasirenkamo instr. mokytoja vyr. mokytoja
Dainius Griška birbynės mokytojas vyr. mokytojas
Romas Jasevičius trimito, tenoro, tūbos mokytojas mokytojas
Jūratė Jonauskienė fortepijono mokytoja, koncertmeisterė mokytoja metodininkė
Daiva Jonikienė fortepijono mokytoja, koncertmeisterė vyr. mokytoja
Laima Jundulienė akordeono mokytoja mokytoja metodininkė
Edmundas Juška mušamųjų instr. mokytojas mokytojas
Agnietė Lizdenytė solfedžio, muz.rašto ir kult. pažinimo mokytoja mokytoja metodininkė
Mantas Liutikas fortepijono mokytojas, koncertmeisteris mokytojas
Lina Balbošiovienė estradinio dainavimo mokytoja  mokytoja metodininkė
Vidmantas Lūža gitaros mokytojas vyr. mokytojas
Alvydas Meištininkas koncertmeisteris vyr. koncertmeisteris
Živilė Meištininkienė dailės mokytoja mokytoja metodininkė
Saida Mikailienė solfedžio, muz.rašto ir kult.pažinimo mokytoja vyr. mokytoja
Edmundas Noreika gitaros mokytojas mokytojas
Edita Rimeikytė
choreografijos mokytoja mokytoja
Violeta Norvilienė akordeono mokytoja mokytoja metodininkė
Nerija Paplauskienė akordeono, pasirenk. instr. mokytoja, koncertmeisterė mokytoja
Stasys Razmus saksofono, klarneto mokytojas mokytojas metodininkas
Romualdas Simonavičius trimito, fleitos, tenoro, tūbos, orkestro mokytojas vyr. mokytojas
Valdas Simutis dailės mokytojas mokytojas metodininkas
Judita Stankutė fortepijono mokytoja, koncertmeisterė mokytoja metodininkė
Dalia Stasikėlienė solfedžio, muz. rašto ir kult. pažinimo mokytoja mokytoja metodininkė
Sigitas Stasikėlis pasirenk. instr. mokytojas, koncertmeisteris mokytojas, vyr. koncertmeisteris
Daiva Šimkienė fortepijono mokytoja, koncertmeisterė mokytoja metodininkė
Irena Urbonienė kanklių mokytoja mokytoja metodininkė
Artūras Urniežius trimito, tenoro, trombono, orkestro mokytojas mokytojas metodininkas
Loreta Vaitkutė choreografijos mokytoja mokytoja metodininkė
Neringa Valantiejūtė-Senkienė violončelės mokytoja mokytoja
Jūratė Valiūnaitė koncertmeisterė mokytoja
Ligita Veniulienė akordeono mokytoja mokytoja metodininkė
Danguolė Viržintienė solfedžio mokytoja mokytoja metodininkė
Giedrius Zaborskis choreografijos mokytojas mokytojas metodininkas
Danutė Zaveckienė smuiko mokytoja mokytoja metodininkė
Jūratė Zubienė kanklių mokytoja mokytoja
Asta Žebrauskienė smuiko mokytoja vyr. mokytoja
Ramunė Žebrauskienė smuiko mokytoja vyr. mokytoja
Vidmantas Žilinskas saksofono, fleitos mokytojas mokytojas
Remigijus Žukauskas koncertmeisteris mokytojas
Aivaras Alminas Fleitos, tenoro trombono mokytojas mokytojas metodininkas
Lina Montvydaitė dailės mokytoja mokytojas
Laima Danilevičienė dailės mokytoja mokytojas
Rima Žilinskienė pasirenk. instr. mokytoja, koncertmeisterė mokytojas
Ieva Jotkėlaitė estradino, džiazinio dainavimo mokytoja mokytojas