• IMG_0158.jpg
 • IMG_0204.jpg
 • IMG_0256.jpg
 • IMG_0165.jpg
 • IMG_0293a.jpg
 • IMG_0293.jpg
 • IMG_0285.jpg

Mokyklos taryba :

 1. Dileta Montvilienė, (dailės skyriaus mokinių tėvų atstovas) tarybos pirmininkė;
 2. Renata Ročiuvienė, (choreografijos skiaus mokinių tėvų atstovas);
 3. Artūras Šinkūnas, (muzikos skyriaus mokinių tėvų atstovas);
 4. Judita Stankutė, (muzikos skyriaus mokytojų atstovas);
 5. Živilė Meištininkienė, (dailė skyriaus mokytojų atstovas);
 6. Giedrius Zaborskis, (choreografijos skyriaus mokytojų atstovas);
 7. Judita Petrikienė, (mokyklos personalo atstovas).

 

Mokytojų taryba – direktorė, direktorės pavaduotoja ugdymui ir visi mokyklos mokytojai.

Direkcinė – metodinė taryba – direktorė, direktorės pavaduotoja ugdymui ir visi skyrių vedėjai.

 1. Danguolė Viržintienė        (Muzikos teorijos skyriaus vedėja);
 2. Daiva Šimkienė                (Fortepijono skyriaus vedėja);
 3. Asta Žebrauskienė           (Styginių instrumentų skiaus vedėja);
 4. Ligita Veniulienė               (Akordeono skyriaus vedėja);
 5. Lina Balbošiovienė           (Dainavimo skyriaus vedėja);
 6. Jūratė Zubienė                 (Tautinių instrumentų skaus vedėja);
 7. Vidmantas Lūža               (Estradinių instrumentų skiaus vedėjas);
 8. Artūras Urniežius             (Pučiamųjų instrumentų skiaus vedėjas);
 9. Živilė Meištininkienė         (Dailės skyriaus vedėjas);
 10. Aida Brazdeikienė            (Choreografijos skiaus vedėja).

 

Darbo taryba :

 1. Lina Balbošiovienė  -  tarybos pirmininkė;
 2. Rita Džiaugienė       -  narė;
 3. Paulius Lygnugaris  -  narys.